Drogi Krzyżowe w naszej wspólnocie

Tegoroczne Drogi Krzyżowe w naszej parafii: dla dzieci, dorosłych oraz dla młodzieży oraz wszystkich wiernych.

Z Drogi Krzyżowej dla dzieci z Szymonem z Cyreny: „Szedłem z pracy do domu: na rynku rozlegały się wrzaski tłumu. Przystanąłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. To był sąd. Sąd nad człowiekiem, który nazywał się Jezus. Słyszałem coś kiedyś o Nim i nie wiem, co złego mógł zrobić. Ludzie mówili, że był dobry, czynił cuda, każdemu pomagał… Skazali Go na śmierć… Ale ja spieszyłem się do domu, to nie byłą moja sprawa…

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 2018 „Nawracajcie się!”

Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry!

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy słowa Chrystusa: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Te słowa są pierwszą zapisaną w Ewangelii Markowej wypowiedzią Jezusa, rodzajem uwertury do Jego publicznej działalności. Są zapowiedzią głównej przyczyny głoszenia przez niego Dobrej Nowiny.

Powyższe słowa wzywają nas do zdecydowanego porzucenia grzechów i dostosowania naszego życia do sposobu życia Pana Jezusa. Do każdego i każdej z nas; do wielkich i małych, do bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, do dzieci, młodzieży, ludzi w sile wieku i starców kieruje słowa: nawróć się!

Czytaj więcej
(więcej…)