Grupa modlitewna Effatha

Grupa modlitewna „Effatha”

Słowo „Effatha” występuje w Ewangelii św. Marka, w rozdziale 7. Jezus powiedział do głuchoniemego ”Effatha, to znaczy: Otwórz się!” (7, 34), Wtedy głuchoniemy został uzdrowiony.

W naszej grupie pragniemy otwierać się na działanie Ducha św., który daje moc świadczenia o Jezusie Chrystusie. Stąd nazwa naszej grupy: Effatha”.

Duszpasterzem grupy modlitewnej jest Ksiądz Proboszcz Tomasz Szukalski.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.30. W pierwszy wtorek każdego miesiąca spotykamy się w salce parafialnej, w pozostałe wtorki gromadzimy się w naszych domach.

Przebieg spotkania grupy modlitewnej:

  1. Modlitwa do Ducha Św.
  2. Czytanie rozdziału Ewangelii
  3. Czytanie komentarza do Ewangelii
  4. Dzielenie Słowem

Przeczytany fragment Pisma Św. zachęca nas do dzielenia się doświadczeniem Boga w naszym życiu, przywołujemy słowa z Biblii, które nas dotknęły, urzekły, sprawiły trudność. Słowa odnosimy wyłącznie do siebie, nie komentujemy siebie nawzajem.

  1. Modlitwa dziękczynienia
  2. Modlitwa próśb
  3. Zawierzenie się Matce Bożej.