Szafarze

Wszystkie sprawy dotyczące odwiedzin chorych przez szafarzy prosimy zgłaszać:
– w drugą i czwartą niedzielę miesiąca w zakrystii przed Mszą św. o godz. 9:30
– telefoniczne pod nr 61 814-23-92, kom. 507-439-171

szafarze panel

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.

Na co dzień mężowie, ojcowie, ludzie różnych zawodów…, w niedzielę stają w Kościele przy ołtarzu – rozdają z Kapłanami Komunię św. a później z bursą na piersiach przemierzają ulice miast i osiedli udając się do chorych, dając równocześnie świadectwo wiary w Jezusa Eucharystycznego.
Swoją posługę pełnią w kościołach parafialnych, kaplicach, szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej.
Posługa Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej wymaga ustawicznej formacji i spełnianie tej posługi jest czasowe, corocznie wymaga odnowienia oraz przedłużenia przez Arcybiskupa upoważnienia.

Dla kogo ustanowiono posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.?

Jan Paweł II napisał:
„Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii niedzielnej, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza, jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii…”
/ Dies Domini, 54 /
W Polsce Nadzwyczajni Szafarze sprawują posługę w kilkunastu diecezjach, w archidiecezji poznańskiej od grudnia 1999r.

W naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. pełnią:

p. Ewertowski Jerzy – od 28 XI 1999 r.
p. Nowak Bernard – od 28 XI 1999 r.
p. Kiełczewski Julian – od 3 XII 2000 r.
p. Radke Ryszard – od 6 VI 2004 r.
p. Janasik Dariusz – od 1 VI 2008 r.
p. Krynicki Andrzej – od 1 VI 2008 r.
p. Łączny Adam – od 1 VI 2008 r.
p. Majchrzak Rafał – od 24 VI 2012 r.
p. Szumiński Krystian – od 24 VI 2012 r.
p. Gucia Michał – od 24 VI 2012 r.
p. Drążkowiak Przemysław – od 12 VI 2016 r.

Z posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. w naszej parafii korzysta około 20 osób chorych i w podeszłym wieku.

Czego potrzeba, aby móc przyjąć w domu Chrystusa do swego serca?
Oczywiście, konieczny jest stan łaski uświęcającej – posługę sakramentu spowiedzi świętej może sprawować tylko kapłan, u nas w parafii czynią to księża odwiedzając chorych w pierwszą sobotę miesiąca.
Co więcej? Stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i zapalona świeca, szklanka z wodą, krótki obrzęd związany z posługą (prowadzony przez nadzwyczajnego szafarza), przyjęcie Komunii Św. i wspólna modlitwa na zakończenie.
To wszystkie „koszty”, jakie trzeba ponieść by korzystać z posługi Nadzwyczajnego Szafarza. Niczego więcej nie trzeba!

W naszej parafii Nadzwyczajni Szafarze odwiedzają chorych z Komunią Św. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy po Mszy św. o godz. 9:30.
Od początku sprawowania posługi, czyli od 1999r. czynią to bezinteresownie, nie czerpią z tego tytułu żadnych korzyści materialnych.

szafarze 2

Posługa Komunii św. chorym w 2018r. przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie.

Niedziela         14.01.2018

Niedziela         28.01.2018

Niedziela         11.02.2018

Niedziela         25.02.2018

Niedziela         11.03.2018

Niedziela         25.03.2018

Wielkanoc       02.04.2018

Niedziela         22.04.2018

Niedziela         13.05.2018

Niedziela         27.05.2018

Niedziela          10.06.2018

Niedziela          24.06.2018

Niedziela          08.07.2018

Niedziela          22.07.2018

Sierpień – przerwa urlopowa

Niedziela         09.09.2018

Niedziela         23.09.2018

Niedziela         14.10.2018

Niedziela        28.10.2018

Niedziela         11.11.2018

Niedziela         25.11.2018

Niedziela         09.12.2018

Boże Narodz.   26.12.2018

Niedziela          13.01.2019

Niedziela          27.01.2019

Uwaga !

Informacje dotyczące odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. można uzyskać w Biurze parafialnym lub pod nr telefonu:
61 814-23-92, kom. 507 439 171, e-mail:  ber14@wp.pl

O pobycie chorych w szpitalu, sanatorium lub innych zmianach w zakresie odwiedzin przez szafarzy proszę o informację:

Szafarz Bernard
tel. 61 814-23-92
kom. 507 439 171
e-mail:  ber14@wp.pl

Harmonogram dla szafarzy (nowe okno)

http://szafarze.parafiaprzezmierowo.pl/