Ofiarowanie Pańskie 2018, Matki Boskiej Gromnicznej – homilia

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

Ewangelia i homilia (Łk 2, 22-40): ks. Proboszcz Tomasz Szukalski

„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” – Łk 2, 29-32.