V Niedziela zwykła – 4.02.2018 – homilia

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

Ewangelia i homilia (Mk 1, 29-39): ks. dr Jan Słowiński