Wznowienie spotkań „Kręgu biblijnego”

W środę wznawiamy spotkania Kręgu Biblijnego. W tym roku rozpocznie je wyświetlony w salce św. Antoniego wykład znakomitego biblisty – ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, z którego każdy dowie się, jak należy czytać Pismo Święte, aby zrozumieć Słowo Boże. Wykład jest przystępny dla wszystkich, także dla tych, który po raz pierwszy zechcą wziąć Biblię do ręki. Zapraszam i zachęcam do jego wysłuchania i obejrzenia.