Zwiastowanie Pańskie 2018 – homilia

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

Ewangelia i homilia (Łk 1, 26-38): ks. kanonik Zbigniew Tokłowicz 

Zwiastowanie Pańskie