Plan Kolędy

        DATA     GODZ                          TRASA KOLĘDY

23.I

poniedziałek

16.00

16.30

1 kapłan ul. Czereśniowa od początku nr parzyste

2 kapłan ul. Czereśniowa od początku nr nieparzyste

24.I

wtorek

16.00

1 kapłan ul. Wiosny Ludów od początku do ul. Rynkowej

nr parzyste

2 kapłan ul. Wiosny Ludów od początku do ul. Rynkowej

nr nieparzyste

25.I

środa

16.00

1 kapłan ul. Leśna od początku do ul. Rynkowej

nr parzyste

2 kapłan ul. Leśna od początku do ul. Rynkowej

nr nieparzyste

26.I

czwartek

16.00

1 kapłan ul. Rynkowa „Agrobex” 73B mieszkania od 25 – 72

27.I

piątek

16.00

1 kapłan ul. Rynkowa od początku do nr 45a

2 kapłan ul. Rynkowa od końca do nr 47 (poza „Agrobexem”)

28.I

sobota

13.00

1 kapłan ul.Rynkowa „Agrobex” 73B mieszkania od 1–24

i 73A od początku do końca

30.I

poniedziałek

   

16.00

16.00

1 kapłan ul. Kościelna od ul. Rynkowej do początku

nr nieparzyste

2 kapłan ul. Kościelna od ul. Rynkowej do początku nr parzyste

31.I

wtorek

16.00

1 kapłan ul. Południowa od ul. Rynkowej do początku

nr nieparzyste

2 kapłan ul. Południowa od ul. Rynkowej do początku

nr parzyste