Caritas

INFORMACJE

Dyżur w każdy poniedziałek w godz 17.00 – 19.00

Kontakt telefoniczny: 501 623 119

Pomocą materialną i rzeczową objęte jest 46 rodzin.