V Niedziela Wielkiego Postu – homilie

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

2019 rok

Ewangelia i homilia (J 8, 1-11): ks. proboszcz Tomasz Szukalski

2018 rok

Ewangelia i homilia (J 12, 20-33): ks. Krzysztof Stefański

2017 rok

Ewangelia i homilia (): ks. Wiktor Łakomy

2015 rok

Ewangelia i homilia (): ks. Proboszcz Tomasz Szukalski

Msze Święte Kolędowe 2021 – homilie

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

29.12.2020

Ewangelia i homilia (Łk 2, 22-35): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

30.12.2020

Ewangelia i homilia (Łk 2, 36-40): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

7.01.2021

Ewangelia i homilia (Mt 4, 12-17. 23-25): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

8.01.2021

Ewangelia i homilia (Mk 6, 34-44): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski