IV Niedziela Wielkiego Postu – homilie

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

2020

Ewangelia i homilia (J 9, 1-41): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 2019

Ewangelia i homilia (Łk 15, 1-3.11-32): ks. Krzysztof Stefański 

2018

Ewangelia i homilia (J 3, 14-21): ks. Proboszcz Tomasz Szukalski 

III Niedziela Wielkiego Postu, Zwiastowanie Pańskie – homilie

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

III Niedziela Wielkiego Postu 2020

Ewangelia i homilia (J 4, 5-42): ks. kan. proboszcz Tomasz Szukalski 

III Niedziela Wielkiego Postu (Zwiastowanie Pańskie) 2019

Ewangelia i homilia (Łk 1, 26-38): ks. proboszcz Tomasz Szukalski 

Zwiastowanie Pańskie 2017

Ewangelia i homilia (): ks. dr Jan Słowiński