Różaniec rodziców za dzieci

Pomysł tej modlitwy narodził się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci. Modlitwie tej patronuje Matka Boża Oliwska i św. Stanisław Kostka.

W trakcie modlitwy prosimy Pana Jezusa o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci.

W róży powinno zebrać się po 20 rodziców, ale modlitwę  można zaczynać już od kilku osób, a nawet jednej. Każda osoba w róży odmawia codziennie tylko jedną dziesiątkę  różańca.

Do róży różańcowej rodziców można zgłaszać się indywidualnie na stronie internetowej: http://www.rozaniecrodzicow.pl/ . Tu też można znaleźć szczegółowe informacje.

Można też zebrać 20 rodziców i zgłosić całą różę.

W jednej z róż różańcowych, powstałych w naszej parafii są jeszcze wolne miejsca.

Chętnych rodziców (również dorosłych już dzieci), którzy chcieliby włączyć się w modlitwę różańcową za dzieci prosimy o kontakt mailowy a-krynicki@tlen.pl.