Schola Gaudium

Schola Młodzieżowa Gaudium działa w naszej parafii już od 2012 roku. Zrzesza ludzi młodych wiekiem i duchem, od gimnazjalistów po studentów, chcących śpiewać pełną piersią i grać na chwałę Pana.

Podczas cotygodniowych prób ćwiczymy pieśni, którymi później uświetniamy niedzielne Msze święte o godzinie 18:00. Na spotkaniach zawsze jest dużo śmiechu i radości – wszak nazwa zobowiązuje. Rozwijamy nie tylko głosy i talenty, lecz także nasze wzajemne relacje. Wszystko zaś robimy z dużym oddaniem, angażując całkowicie nasze chęci i uzdolnienia bez względu na ich rozmiary, w duchu zasady, iż „śpiewać każdy może”, zwłaszcza dla Boga i w scholii Gaudium.

FOTO