Żywy Różaniec

Modlitwa, którą bardzo ukochałem…

Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Można powiedzieć, że Różaniec jest jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Lumen gentum, mówiącego o prawdziwej obecności Bogarodzicy w tajemnicach Kościoła (…), w tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych.(…)

Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzać wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, Ojczyzny i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Jan Paweł II, Watykan 29 października 1978

Rok 2002/2003 Ojciec Święty Jan Paweł II Ogłosił Rokiem Różańca i poszerzył tę modlitwę o tajemnice Światła, w których rozważamy fragmenty publicznego życia Chrystusa.

O Żywym Różańcu informacji kilka…

Co to jest Żywy Różaniec?

Na różańcu możemy się modlić indywidualnie lub we wspólnocie. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem uświęconych form wspólnotowego odmawiania Różańca św. w Kościele jest Żywy Różaniec. Zapoczątkowała go Paulina Jaricot – Francuzka, która w 1822 roku utworzyła dzieło powszechnej pomocy misjom pod nazwą Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a cztery lata później powołała dla niego wielkie modlitewne zaplecze w postaci Żywego Różańca. Paulina chciała uczynić Różaniec modlitwą wszystkich i otoczyć nim cały świat. Zorganizowała tzw. „piętnastki” – grupy piętnastoosobowe, z których każda zobowiązała się do odmawiania w intencji misji jednej dziesiątki Różańca dziennie i rozważania danej tajemnicy. Ta forma bardzo szybko się przyjęła; kiedy Paulina umierała w 1862 roku, w samej tylko Francji istniało już sto pięćdziesiąt tysięcy „piętnastek”.

Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia założycielki.

Jak wygląda Żywy Różaniec dzisiaj?

Obecnie Różaniec składa się z dwudziestu tajemnic, zatem jedna „róża” liczy dwadzieścia osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania odpowiedniej tajemnicy, wybranej w danym miesiącu. Gdy wszystkie osoby, należące do jednej „róży”, wypełniają swoje zobowiązania, wówczas każdego dnia „róża” odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem należy do Żywego Różańca i odmawia tylko jedną dziesiątkę, ten każdego dnia uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach…

I tu małe wyjaśnienie… Są bowiem osoby, które – mimo że nie należą do Żywego Różańca – odmawiają każdego dnia cały Różaniec. To dobrze, ale we wspólnocie jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która w wyznaczonych intencjach wspólnie prosi Boga i choć fizycznie oddaleni, to jednak łączą się duchowo jako jedna wielka rodzina. I spełniają się wtedy słowa Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich”. (Mt,18,20)

Struktura Żywego Różańca

Na czele jednej dwudziestoosobowej „róży” stoi zelator; nad całą parafialną wspólnotą Żywego Różańca czuwa nadzelator; jest on równocześnie koordynatorem i łącznikiem między wspólnotą a kapłanem – dyrektorem tejże wspólnoty.

Ponadto w konkretnej diecezji może być też specjalnie mianowany przez biskupa – duszpasterz Żywego Różańca, który opiekuje się tą wspólnotą w wymiarze diecezjalnym.

Przywileje i odpusty

Jest jeden ważny przywilej związany z przynależnością do Żywego Różańca! Jest to możliwość uzyskania odpustu zupełnego na mocy specjalnego indultu (zezwolenia) Stolicy Apostolskiej, a mianowicie – Święta Penitencjaria udzieliła 25 października 1967 r. członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku:

 • w rocznicę przyjęcia danej osoby do Żywego Różańca;
 • w dniu narodzenia Pana Jezusa;
 • w święto Zmartwychwstania Pańskiego;
 • w święto Ofiarowania Pańskiego – tzw. Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego);
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca);
 • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia);
 • Królowej Różańca Świętego (7 października);
 • Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).

Odpust można zyskać pod zwykłymi warunkami. Należy przystąpić w danym dniu do Komunii św. i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

Każdy z członków Żywego Różańca

 • uczestniczy w dobrach duchowych zakonu dominikańskiego;
 • uczestniczy w obietnicach NMP, dotyczących odmawiania Różańca;
 • jest otoczony modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca – tak za życia, jak i po śmierci.

Podczas 358. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, (21-23 czerwca 2012 we Wrocławiu) biskupi zatwierdzili Statut Stowarzyszenia Żywego Różańca.

W naszej diecezji liczba członków Żywego Różańca jest imponująca: wynosi siedemdziesiąt osiem tysięcy. Dla członków są organizowane wiosną i jesienią trzydniowe rekolekcje.

Żywy Różaniec w naszej parafii

Już blisko czterdzieści lat w naszej parafii działa wspólnota Żywego Różańca. Jej inicjatorem i założycielem był śp. ks. prałat Jan Szkopek, który – jak pamiętamy – z różańcem się nie rozstawał.

W naszej parafii istnieje siedem „róż” żeńskich i jedna „róża” męska; razem sto sześćdziesiąt jeden osób. Dyrektorem – opiekunem naszej wspólnoty jest ks. proboszcz Tomasz Szukalski.

Dyrektorem archidiecezjalnym jest ks. dr Jan Glapiak.

Nadzelatorką – Janina Przybylska.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca – zgodnie z życzeniem Matki Bożej w Fatimie – zbieramy się w kościele, odmawiając wspólnie Różaniec i rozważając jedną z tajemnic… Po medytacji zostaje odprawiona Msza św. w intencji członków (również już nieżyjących) Żywego Różańca oraz ich rodzin. W tym dniu dokonujemy też wymiany tajemnic. Zmarłych członków zastępują nowi i tak… Żywy Różaniec trwa nieprzerwanie i jest ciągle „żywy”.

Dlaczego Nieustający Różaniec?

Maryja często przypomina, że może wzmocnić zbyt słabe ludzkie siły, jeżeli zwrócimy się do Niej o pomoc, wszak właśnie Ona jest pośredniczką łask… Dlatego modlitwa różańcowa podejmowana jest od dawna w różnych formach przez Jej czcicieli. Jedną z nich jest Nieustający Różaniec. Inicjatorami Nieustającego Różańca były Dominikańskie Bractwa Różańcowe, których uczestnicy modlili się na zmianę – nieustannie. Pierwszy Nieustający Różaniec został utworzony w 1636 roku w Bolonii.

Krótka historia Nieustającego Różańca w Archidiecezji Poznańskiej

Ziarno tej modlitwy zostało rzucone podczas triduum Miłosierdzia Bożego w parafii św. Jana Kantego w Poznaniu u progu pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas trzydniowego czuwania podjęty został Nieustający Różaniec w intencji Ojca Świętego. 7 października 1991 roku w święto Matki Bożej Różańcowej, obchodzone w Częstochowie, pielgrzymi z Poznania otrzymali różaniec złożony z piętnastu tajemnic wraz z przekazem, że tym różańcem ma zostać „opasane” nasze miasto. Odtąd w poznańskich parafiach trwa modlitwa Nieustającego Różańca w następujących intencjach:

za naszą Ojczyznę,

za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów,

o święte powołania kapłańskie i zakonne,

przebłagania za grzechy własne i całego świata,

wypełnienia obietnic fatimskich…

Każda parafia ma wyznaczony dzień, w którym się modli.

Nieustający Różaniec w naszej parafii

W naszej parafii modlimy się 26 dnia każdego miesiąca. W tym dniu warto uczestniczyć we Mszy św. i przystąpić do Komunii św., mimo że nie jest to obowiązkowe.

W sierpniu minie dziesięć lat od podjęcia tego szczególnie pięknego zadania. Modlitwę tę podjęło sześćdziesiąt osób, obecnie – z racji zmiany miejsca zamieszkania lub odejścia do wieczności – modli się czterdzieści osiem osób. Zelatorką Nieustającego Różańca jest p. Róża Połuboczko.

W ciągu całej doby, co pół godziny inna osoba rozważa kolejną tajemnicę Różańca…

Kilka słów wyjaśnienia…

Zapomnienie o odmówieniu Różańca w wybranym czasie nie jest grzechem.

W przypadku poważnej przeszkody w odmówieniu Różańca można poprosić inną osobę o zastępstwo.

APEL I SERDECZNA PROŚBA

DO WSZYSTKICH KOCHAJĄCYCH

NAJŚWIĘTSZĄ PANIENKĘ…

Bardzo serdecznie zachęcam kolejnych Parafian do włączenia się do naszej Rodziny Różańcowej! W tej chwili jest nas dwieście dziewięć osób, a może być znacznie więcej… Jeżeli zapragniesz się znaleźć w gronie czcicieli Matki Bożej, Ona wynagrodzi Ci to stokrotnie, obdarzając swoją i miłością i niezliczonymi łaskami!

Przyjdź, to tak niewiele, ale i bardzo dużo, bo każda dziesiątka Różańca ma moc niezwykłą! Uczy miłości do Boga, Maryi i ludzi, uczy pokory i dobroci…

Janina Przybylska

Ps. Zapisać się można w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.