Grupa św. Ojca Pio

foto

Grupa formalnie istnieje od 2002 roku, ale już dużo wcześniej wielki Święty miał w Przeźmierowie wielu czcicieli… Parafianie jeździli do San Giovani Rotondo i – zachwyceni świętością Ojca Pio – coraz częściej mówili o zawiązaniu formacji, która będzie mu poświęcona… Szczególnie gorliwie zabiegali o to p. Ryszard Ludwiczak i jego małżonka Barbara. Z ich inicjatywy stowarzyszenie powstało; p. Ryszard skontaktował się z o. Bogusławem Piechutą, głównym moderatorem Grup Modlitwy św. Ojca Pio w Polsce. To on przywiózł święte relikwie do naszej parafii.

23 września każdego roku obchodzimy bardzo uroczyście rocznicę istnienia naszej Grupy! Zostaje odprawiona Msza św. w naszym kościele. Widok prawie pełnych ławek uświadamia, jak wielu czcicieli ma wielki Święty. Czy można się dziwić? Co miesiąc złożone przez parafian prośby do Boga za przyczyną Ojca Pio zostają złożone przy ołtarzu w czasie Mszy św. Wiele z nich zostało wysłuchanych!!! Ojciec Pio pozwala odczuć swą obecność zarówno poprzez relikwie, jak i namacalną obecność poprzez unoszący się zapach fiołków!

W pierwszą rocznicę powstania Grupy Modlitwy na ołtarzu zostały wystawione dwa obrazy naszego Patrona. Namalował je Maciej Radke; obrazy zostały poświęcone przez o. Bogusława. W mniejszym zostały umieszczone relikwie Świętego – tenże obraz gościł w wielu domach parafian. Kto tylko zapragnie, może go wypożyczyć na pewien czas.

Grupa Modlitwy Ojca Pio w Przeźmierowie rozwija się nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej. Wraz ze świętym Patronem kroczymy przez życie, on wspiera nasze wszystkie czyny. Nasza „rodzina” została zarejestrowana w Rzymie, otrzymaliśmy stosowny certyfikat. Od samego początku istnienia jest prowadzona przez kapłana.

Warto również podkreślić ogromne zaangażowanie młodzieży w rozwój naszej Grupy Modlitwy! Młodzi ludzie – Jacek Latos i Maciej Radke – co miesiąc przez cztery lata prowadzili nabożeństwo do św. Ojca Pio. Należał do nich również Marcin Ćmil, ale – być może za radą Ojca Pio? – ukończył seminarium i aktualnie jest kapłanem w Poznaniu.

Duchową opiekę nad rodziną Duchowych Dzieci św. Ojca Pio sprawowali kolejno; ks. Andrzej Herkt, ks. Tadeusz Kurpisz, ks. Mariusz Matecki. Aktualnie opiekunem parafialnej Grupy jest ks. Proboszcz Tomasz Szukalski. Raz w miesiącu – w ostatni czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. – zostaje odprawione nabożeństwo, po którym spotykamy się w salce. Każde spotkanie ma na celu kształtowanie duchowości na wzór św. Ojca Pio – przy jego potężnym wsparciu. Bardzo pomocne są nam wskazania kapłana. Przez cały rok rozważaliśmy poszczególne części Mszy św., co bardzo ubogaciło naszą nikłą dotąd wiedzę, ale i umocniło więź z Chrystusem. Każde spotkanie sprzyja rozwijaniu naszej duchowości.

Nasz drogi Patron ma stałe miejsce w pięknym witrażu z lewej strony naszego kościoła.

Dziękujemy Ci, Kochany Ojcze Pio, za wstawiennictwo za nami u Boga i Maryi! Mamy nieśmiałą nadzieję, że dobrze Ci w naszym Przeźmierowie, że zadomowiłeś się tutaj na stałe. Bardzo Cię kochamy i nieustannie na Ciebie liczymy – jako Twoje Duchowe Dzieci! Liczne cuda i dowody pomocy oraz Twoje zapewnienia o modlitwie pozwalają wierzyć, że nie zawiedziesz naszej ufności.

Pamiętaj o nas, Święty Ojcze Pio!

Janina Pelczar