Duszpasterze

KS. TOMASZ SZUKALSKI – proboszcz

Pochodzi z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu na Wildzie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze poznańskiej z rąk ks. apba Jerzego Stroby 24 maja 1984 roku. Na obrazku prymicyjnym umieścił werset psalmu 8 „O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi”. Przez prawie 11 lat był proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu – Spławiu.

Od 1 lipca 2008 proboszcz przeźmierowski.
Na pytanie: co jest dla Księdza najważniejsze w życiu, w kapłaństwie? odpowiedział:
“Kiedyś jeden z profesorów w seminarium powiedział do nas młodziutkich kleryków: „księża przekonają się, że w życiu liczy się tylko Pan Bóg”.

Ks. DAWID WOJDOWSKI – wikariusz

Jego miejscowością rodzinną jest Górka Duchowna. Ukończył formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcienia kapłańskie otrzymał dnia 23 maja 2020 z rąk abp. Stanisława Gądeckiego.

Przed przyjazdem do Przeźmierowa pełnił poslugę wikariusza w parafii pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku. Jak sam przyznaje, całe dobro obecne w jego życiu jest zasługą opieki Matki Bożej.

Wśród jego zainteresowań wymienić można czytanie oraz pisanie książek, a także florystykę.

,Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył?” (Ps 116b)

Ks. dr JAN SŁOWIŃSKI – rezydent

Od sierpnia 2013 roku rezydent w naszej parafii. Ks. dr Jan Słowiński po studiach w seminarium w Poznaniu i Rzymie, przyjął w roku 2002 święcenia prezbiteriatu W 2007 roku decyzją Wielkiego Mistrza oraz Rady Suwerennej został mianowany Kapelanem Magistralnym (od 2010 Kapelanem Konwentualnym ad honorem) i członkiem Zakonu Kawalerów Maltańskich. Od roku 2010 jest Kapelanem Delegatury Wielkopolskiej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Ks. Jan posiada tytuł doktora prawa kanonicznego, obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej. Na Wydziale Teologicznym UAM prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa kanonicznego oraz pracuje jako duszpasterz wspólnoty akademickiej tego wydziału.

Do obowiązków ks. Słowińskiego zalicza się również funkcja Obrońcy Węzła Małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

WSPOMNIENIE

Ś.P. KS. PRAŁAT JAN SZKOPEK

Pochodził z parafii Niepokalanego Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w poznańskiej katedrze, 31 maja 1958 z rąk ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Na obrazku prymicyjnym zamieścił słowa: “Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje” /J 21, 17/. Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik kapituły katedralnej, pierwszy dziekan Dekanatu Przeźmierowskiego,
duszpasterz o wielkim i dobrym sercu, całkowicie oddany Ludowi Bożemu.
W latach 1971 – 2008 proboszcz przeźmierowski. Kapłan, który “wybudował” obecną plebanię, kościół św. Antoniego, kościół św. Józefa w Baranowie oraz kaplicę cmentarną. Od lipca 2008 do ostatnich dni swojego życia posługujący w parafii.
Na pytanie: Co jest dla Księdza najważniejsze w życiu, w kapłaństwie? odpowiedział:”To co zamieściłem na obrazku prymicyjnym i jubileuszowym na 50 – lecie kapłaństwa…Miłość pasterska!”
Dnia 8 sierpnia 2010 r. odszedł do Pana w 77 roku życia i 52 roku kapłaństwa.

Dziękujemy, Księże Prałacie, za Twoje życie, kapłaństwo i miłość pasterską.

Duszpasterze i wierni
z parafii w Przeźmierowie

KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY W PARAFII ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W PRZEŹMIEROWIE

ks. Edward Tomaszewski – pierwszy proboszcz parafii w Przeźmierowie 1957 – 1971

ks. Zygmunt Lewandowski 1974- 1976

ks. Wojciech Murkowski 1976 – 1978

ks. Tadeusz Prokop 1978 – 1981

ks. Kazimierz Białek 1981 – 1984

ks. Zygmunt Łukowiak 1984 – 1986

ks. Józef Kamzol 1986 – 1987

ks. Ryszard Strugała 1987 – 1988

ks. Eugeniusz Kiszka 1988 – 1991

ks. Marian Brdyś 1991 – 1995

ks. Roman Janecki 1995 – 1998

ks. Dariusz Paterczyk 1998 -2000

ks. Krystian Gramza 2000 – 2001

ks. Andrzej Herkt 2001 – 2003

ks. Tadeusz Kurpisz 2003 – 2006

ks. Grzegorz Grobelny 2006 – 2007

ks. Mariusz Matecki 2007 – 2008

ks. Krzysztof Grześkowiak 2008 – 2013

Pochodzi z parafii Św. Trójcy na poznańskim Dębcu. Święcenia kapłańskie otrzymał w poznańskiej katedrze z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego 24 maja 2006r. Prymicyjnym cytatem, ale też mottem całego jego życia kapłańskiego są słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Jana
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich” /J 15, 13/.
Na pytanie: C o jest dla Księdza najważniejsze w życiu, w kapłaństwie? odpowiedział:
“Wierność, prawie codzienne proszę o nią Boga, bym był Mu do końca wierny, we wszystkim i w spotkaniach z wszystkimi.”

ks. Tomasz Woźniak 2013 – 2016

ks. Tomasz Woźniak

Pochodzi z parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Po studiach na Wydziale Teologicznym w Poznaniu i formacji kapłańskiej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym przyjął święcenia kapłańskie 26.05.2001 r. w Katedrze Poznańskiej.

Pierwsze dwa lata posługiwał w parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Śremie. Od 2003 r. do 2008r. w parafii św. Jana Kantego na poznańskim Grunwaldzie. następnie 5 lat w parafii św. Anny na poznańskim Łazarzu. Na obrazku prymicyjnym umieścił werset z 1Tes 5,16-18a: “Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie Bogu”. Od 24 sierpnia 2013r. wikariusz w naszej parafii.

Ks. Wiktor Łakomy 2016 – 2017

ks. Wiktor Łakomy

Urodziłem się 13 grudnia 1987 r. w Kościanie w rodzinie Andrzeja i Teresy Łakomych, jako piąte dziecko. Posiadam dwóch braci (z których jeden jest również kapłanem) i dwie siostry. Nasz dom rodzinny znajduje się w miejscowości Radomierz, w powiecie wolsztyńskim w gminie Przemęt. Przeżyliśmy z rodzeństwem szczęśliwe dzieciństwo ucząc się pracy i doskonalenia swego rozwoju w domu rodzinnym.

Przez wiele lat byłem ministrantem w mojej rodzinnej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Po zakończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu skierowałem swoje kroki do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po rozeznaniu, że obrana przeze mnie droga jest słuszna – przyjąłem święcenia kapłańskie 24 maja 2012 r. w Poznaniu. Praktykę diakońską sprawowałem w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu.

Następnie wolą moich przełożonych zostałem skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu (2012 – 2013 r).

Przez kilka lat byłem wikariuszem w parafii Niepokalanego Serca NMP w Czerwonaku. Po czym ks. Arcybiskup skierował mnie do pracy w tutejszej parafii.

Interesuję się wieloma sprawami. Bardzo lubię chodzić po górach, choć nie jest to możliwe w każdej chwili. Lubię zdobywać informacje na różne tematy.

Proszę wszystkich, którzy czytają te słowa, o modlitwę za mnie, abym był kapłanem na miarę Chrystusa i oczekiwań wspólnoty.

Ks. wikariusz Krzysztof Stefański (2017 – 2022)

Data urodzenia 14.02.1984 w Poznaniu 
Data święceń 21.05.2009 
1999-2003 II LO w Poznaniu 
2003-2009 Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu 
2009-2011 parafia pw. Andrzeja Boboli w Rawiczu 
2011-2016 parafia pw. Chrystusa Sługi w Poznaniu 
2016 – (…) parafia pw. Andrzeja Apostoła w Komornikach 
Człowiek, chrześcijanin, prezbiter-wikariusz, katecheta…