Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA
17  X  2021

 

1. Nabożeństwa różańcowe codziennie o 17.30, w środy dodatkowo o 20.30. Dla dzieci osobno w środy o 17.00 i w soboty o 10.30.

2. We wtorek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

3. Krąg Biblijny w środę po Mszy św.

4. W czwartek nowenna do św. o. Pio i spotkanie Duchowych Dzieci.

5. Zebranie rodziców dzieci I komunijnych w piątek o 19.00.

6. Przy obrazie Matki Bożej zawiesiliśmy wotum wdzięczności za Nawiedzenie.

7. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony pamięci zmarłych. Dzisiaj można zabrać ze stolika kartki na wymienianki, które potem składamy do oznakowanych skarbon.

 

Informujemy, że w związku z panującą pandemią, odwiedziny chorych przez nadzwyczajnych szafarzy są zawieszone do odwołania.