Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E

NIEDZIELA  4 VI 2023

NAŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 

1. Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św.

2. We wtorek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nowenna do św. Antoniego przed Mszą św. wieczorną.

3. W środę Krąg Biblijny.

4. W czwartek ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli „Boże Ciało.” Msze św. jak w niedzielę /z wyjątkiem! nie ma Mszy św. o 12.30, natomiast będzie Msza św. zaraz po powrocie procesji/. Procesja wyruszy po Mszy św. o 11.00. Przejdzie trasą tradycyjną tzn. Kościelną, Ogrodową, Południową, Kwiatową i Kościelną do kościoła. Prosimy o przygotowanie trasy i podjęcie posług podczas procesji. Codziennie w oktawie Msza św. o 18.00 z procesją wokół kościoła. Pierwszy raz w środę. W niedzielę procesja po Mszy św. o 11.00.

5. W piątek 9 czerwca jest dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

6. W piątek zapraszamy na godz. 19.00 na katechezę Maryjną.

7. Zbliża się św. naszego patrona – odpust parafialny. Suma odpustowa zostanie odprawiona we wtorek 13 czerwca o 18.00.

8. W przyszłą niedzielę 11 czerwca, poprzedzającą odpust, zapraszamy na Piknik Antoniański w godz. 13.30 – 21.00. Program podany jest na plakatach.

9. Zmarła Helena Mielcarek z Lotniczej. Pogrzeb odbył się w czwartek „Wieczny odpoczynek…