Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.

Na co dzień mężowie, ojcowie, ludzie różnych zawodów…, w niedzielę stają w Kościele przy ołtarzu – rozdają z Kapłanami Komunię św., a później z bursą na piersiach przemierzają ulice miast i osiedli udając się do chorych, dając równocześnie świadectwo wiary w Jezusa Eucharystycznego.
Swoją posługę pełnią w kościołach parafialnych, kaplicach, szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej.
Posługa Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej wymaga ustawicznej formacji i spełnianie tej posługi jest czasowe, corocznie wymaga odnowienia oraz przedłużenia przez Arcybiskupa upoważnienia.

W naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. pełnią:

p. Nowak Bernard – od 28 XI 1999 r.
p. Ewertowski Jerzy – od 28 XI 1999 r.
p. Kiełczewski Julian – od 3 XII 2000 r.
p. Radke Ryszard – od 6 VI 2004 r.
p. Janasik Dariusz – od 1 VI 2008 r.
p. Krynicki Andrzej – od 1 VI 2008 r.
p. Łączny Adam – od 1 VI 2008 r.
p. Majchrzak Rafał – od 24 VI 2012 r.
p. Szumiński Krystian – od 24 VI 2012 r.
p. Gucia Michał – od 24 VI 2012 r.
p. Drążkowiak Przemysław – od 12 VI 2016 r.

Nadzwyczajni Szafarze odwiedzają chorych z Komunią Św. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy po Mszach św. o godz. 9:30.

Od początku sprawowania posługi, czyli od 1999r. Nadzwyczajni  Szafarze czynią to bezinteresownie, nie czerpią z tego tytułu żadnych korzyści materialnych.

Czego potrzeba, aby móc przyjąć w domu Chrystusa do swego serca?
Oczywiście, konieczny jest stan łaski uświęcającej – posługę sakramentu spowiedzi świętej może sprawować tylko kapłan, u nas w parafii czynią to kapłani  odwiedzający chorych w pierwsze soboty miesiąca. Co więcej? Stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i zapalona świeca, szklanka z wodą, krótki obrzęd związany z posługą (prowadzony przez Nadzwyczajnego Szafarza), przyjęcie Komunii Św. i wspólna modlitwa na zakończenie. To wszystkie „koszty”, jakie trzeba ponieść, by korzystać z posługi Nadzwyczajnego Szafarza.

Wszystkie sprawy dotyczące odwiedzin chorych przez Szafarzy prosimy zgłaszać: u kapłanów odwiedzających chorych w pierwsze soboty miesiąca, w zakrystii lub w biurze parafialnym.

Posługa Komunii św. chorym w 2023 r.
przez Nadzwyczajnych Szafarzy z parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie.

Niedziela – 08.01.2023 i 22.01.2023
Niedziela – 12.02.2023 i 26.02.2023
Niedziela – 12.03.2023 i 26.03.2023
Wielkanoc II Święto – 10.04.2023
Niedziela – 23.04.2023
Niedziela – 14.05.2023 i 28.05.2023
Niedziela – 11.06.2023 i 25.06.2023
Niedziela – 09.07.2023 i 23.07.2023
Sierpień – przerwa urlopowa
Niedziela – 10.09.2023 i 24.09.2023
Niedziela – 08.10.2023 i 22.10.2023
Niedziela – 12.11.2023 i 26.11.2023
Niedziela – 10.12.2023
Boże Narodzenie II Święto – 26.12.2023
Niedziela – 14.01.2024 i 28.01.2024

Uwaga !
Prosimy o informację o pobycie chorych w szpitalu, sanatorium lub innych okolicznościach niemożności odwiedzin przez szafarzy.

Szafarz Bernard
tel. 507 439 171
e-mail:  ber14@wp.pl

Imprimatur
Ksiądz Proboszcz
Tomasz Szukalski

Przeźmierowo 06.01.2023 r

Harmonogram dla szafarzy (nowe okno):
http://szafarze.parafiaprzezmierowo.pl/