Szafarze

Informujemy, że w związku z panującą pandemią, odwiedziny chorych przez nadzwyczajnych szafarzy są zawieszone do odwołania.

Wszystkie sprawy dotyczące odwiedzin chorych przez szafarzy prosimy zgłaszać:
– w drugą i czwartą niedzielę miesiąca w zakrystii przed Mszą św. o godz. 9:30
– telefoniczne pod nr 61 814-23-92, kom. 507-439-171

Posługa Komunii św. chorym w 2020 r. przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie:

styczeń – niedziela – 12 i 26.01.2020
luty – niedziela – 9 i 23.02.2020
marzec – niedziela – 8 i 22.03.2020
kwiecień – Wielkanoc II Święto – 13.04.2020
kwiecień – niedziela – 26.04.2020
maj – niedziela – 10 i 24.05.2020
czerwiec – niedziela – 14 i 28.06.2020
lipiec – niedziela – 12 i 26.07.2020
sierpień – przerwa urlopowa
wrzesień – niedziela – 13 i 27.09.2020
październik – niedziela – 11 i 25.10.2020
listopad – niedziela – 8 i 22.11.2020
grudzień – niedziela – 13.12.2020
grudzień – Boże Narodzenie – 26.12.2020
styczeń 2021 – niedziela 10 i 24.01.2021

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.

Na co dzień mężowie, ojcowie, ludzie różnych zawodów…, w niedzielę stają w Kościele przy ołtarzu – rozdają z Kapłanami Komunię św. a później z bursą na piersiach przemierzają ulice miast i osiedli udając się do chorych, dając równocześnie świadectwo wiary w Jezusa Eucharystycznego.
Swoją posługę pełnią w kościołach parafialnych, kaplicach, szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej.
Posługa Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej wymaga ustawicznej formacji i spełnianie tej posługi jest czasowe, corocznie wymaga odnowienia oraz przedłużenia przez Arcybiskupa upoważnienia.

Dla kogo ustanowiono posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.?

Jan Paweł II napisał:
„Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii niedzielnej, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza, jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii…”
/ Dies Domini, 54 /
W Polsce Nadzwyczajni Szafarze sprawują posługę w kilkunastu diecezjach, w archidiecezji poznańskiej od grudnia 1999r.

W naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. pełnią:

p. Ewertowski Jerzy – od 28 XI 1999 r.
p. Nowak Bernard – od 28 XI 1999 r.
p. Kiełczewski Julian – od 3 XII 2000 r.
p. Radke Ryszard – od 6 VI 2004 r.
p. Janasik Dariusz – od 1 VI 2008 r.
p. Krynicki Andrzej – od 1 VI 2008 r.
p. Łączny Adam – od 1 VI 2008 r.
p. Majchrzak Rafał – od 24 VI 2012 r.
p. Szumiński Krystian – od 24 VI 2012 r.
p. Gucia Michał – od 24 VI 2012 r.
p. Drążkowiak Przemysław – od 12 VI 2016 r.

Z posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. w naszej parafii korzysta około 20 osób chorych i w podeszłym wieku.

Czego potrzeba, aby móc przyjąć w domu Chrystusa do swego serca?
Oczywiście, konieczny jest stan łaski uświęcającej – posługę sakramentu spowiedzi świętej może sprawować tylko kapłan, u nas w parafii czynią to księża odwiedzając chorych w pierwszą sobotę miesiąca.
Co więcej? Stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i zapalona świeca, szklanka z wodą, krótki obrzęd związany z posługą (prowadzony przez nadzwyczajnego szafarza), przyjęcie Komunii Św. i wspólna modlitwa na zakończenie.
To wszystkie „koszty”, jakie trzeba ponieść by korzystać z posługi Nadzwyczajnego Szafarza. Niczego więcej nie trzeba!

W naszej parafii Nadzwyczajni Szafarze odwiedzają chorych z Komunią Św. w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy po Mszy św. o godz. 9:30.
Od początku sprawowania posługi, czyli od 1999r. czynią to bezinteresownie, nie czerpią z tego tytułu żadnych korzyści materialnych.

szafarze 2

Uwaga!

Informacje dotyczące odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. można uzyskać w Biurze parafialnym lub pod nr telefonu:
61 814-23-92, kom. 507 439 171, e-mail:  ber14@wp.pl

O pobycie chorych w szpitalu, sanatorium lub innych zmianach w zakresie odwiedzin przez szafarzy proszę o informację:

Szafarz Bernard
tel. 61 814-23-92
kom. 507 439 171
e-mail:  ber14@wp.pl

Harmonogram dla szafarzy (nowe okno):

http://szafarze.parafiaprzezmierowo.pl/