Intencje

Dzień

Godz.

Intencja

Ndz.

11 IV

7.30

Za parafian

9.30

+Martę, Stefana, Helenę, Jana, Mariana i Teresę Stoińskich

11:00

+Czesławę Szukała

12.30

+Mariana, Stefana, Eugeniusza, Wacława Krzyżaniaków

18.00

+Stefanię, Stefana, Romualda, Helenę, Kamilę i Władysława Piechockich, Pelagię, Kazimierza i Edmunda Jakubiaków

Pn.

12 IV

8.00

+Mieczysławę Dziewięcką /od rodz./

18.00

+Przemysława Duberta /od babci, dziadka i Krzysia/ i +Lidię Włodarczak

Wt.

13 IV

8.00

+Przemysława Kowalika /od mamy/

18.00

+Henryka Ławickiego /od Wiolety i Katarzyny z rodzicami/

Śr.

14 IV

8.00

+Stanisława Bączkowskiego /2r./

18.00

+Krystynę Dutkiewicz /od Krzysztofa z rodz./

Czw.

15 IV

8.00

 +Stanisławę Murawską /od sąsiadów Jerzaków/

18.00

 +Marię Rura /od Lutkowskiej z córką z Granicznej/

Pt.

16 IV

8.00

 +Stanisława Kaczmarka

18.00

+Marię, Jana, Krystynę, Andrzeja

Sob.

17 IV

8.00

+Michała Nowaka /od Karoliny i Przemysława Bartkowiaków/

18.00

+Zenona Brysia /od żony, dzieci i wnuków/

+Helenę, Czesława i Zdzisława Grabskich i Helenę Dolata

+Bogusława, Antoniego, Józefę, Stanisława i Floriana Różańskich

+Pelagię, Ludwika Bekas i zm. z rodz.

+Kazimierę i Stanisława Stefaniaków i zm. z rodz.

+Leszka, Marię, Feliksa Jeger, Anielę i Kazimierza Kubisiak, Zofię, Franciszka Szalczyk

+Zdzisławą Świtała /od Janki i Zygmunta/

+Janinę Karlak /od córki Doroty z rodz./

+Czesławę Maciejewską

+Jóefa Ciesielskiego /od rodz. Stachowiaków/

+Józefa Ciesielskiego /od Grażyny Nowickiej z rodz./

Ndz.

18 IV

7.30

Za parafian

9.30

+Bronisława Gajdę, Mariannę i Aleksandra Musiałkowskich, Antoninę i Józefa Glabus

11:00

+Marka Mazura /od sąsiadów z Sarniej/

12.30

+Józefę, Zdzisława i Grzegorza Lasa

18.00

+Bogdana Szymkowiaka