Środa Popielcowa – homilie

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

Środa Popielcowa 2021

Ewangelia i homilia (Mt 6, 1-6. 16-18): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

Środa Popielcowa 2020

Ewangelia i homilia (Mt 6, 1-6. 16-18): ks. Krzysztof Stefański 

Ewangelia i homilia (Mt 6, 1-6. 16-18): ks. proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

Środa Popielcowa 2019

Ewangelia i homilia (Mt 6, 1-6. 16-18): ks. proboszcz Tomasz Szukalski 

Środa Popielcowa 2018

Ewangelia i homilia (Mt 6, 1-6. 16-18): ks. dr Jan Słowiński 

Środa Popielcowa 2018

Ewangelia i homilia (Mt 6, 1-6. 16-18): ks. dr Jan Słowiński 

Środa Popielcowa 2017

Ewangelia i homilia (): ks. Wiktor Łakomy

Ewangelia i homilia (): ks. Proboszcz Tomasz Szukalski

Ewangelia i homilia (): ks. dr Jan Słowiński

Środa Popielcowa 2015

Ewangelia i homilia (): ks. Jacek Rogalski 

Środa Popielcowa 2014

Ewangelia i homilia (): ks. Tomek Woźniak 

Święto Niepodległości – homilie

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2021

Ewangelia i homilia (Łk 17, 20-25): ks. Adam Adamski COr

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2019

Ewangelia i homilia (Łk 17, 1-6): ks. dr Krzysztof Frąszczak 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018

Ewangelia i homilia (Mk 12, 38-44): ks. dr Jan Słowiński 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017

Ewangelia i homilia: ks. dr Jan Słowiński 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016

Ewangelia i homilia: ks. Tomek Woźniak 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2015

Ewangelia i homilia: ks. Zbigniew Tokłowicz

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2014

Ewangelia i homilia: Ks. prof. Leszek Wilczyński