Msze Święte Kolędowe 2021 – homilie

Nagranie i foto: Łukasz Wojtyniak

29.12.2020

Ewangelia i homilia (Łk 2, 22-35): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

30.12.2020

Ewangelia i homilia (Łk 2, 36-40): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

7.01.2021

Ewangelia i homilia (Mt 4, 12-17. 23-25): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

8.01.2021

Ewangelia i homilia (Mk 6, 34-44): ks. Proboszcz kan. Tomasz Szukalski 

II Niedziela Adwentu – homilie

Nagranie: Arkadiusz Tomczak, Łukasz Wojtyniak

2020 rok

Ewangelia i homilia (Mk 1, 1-8): ks. Paweł (Pallotyn)

Nagranie: Łukasz Wojtyniak

2017 rok

Ewangelia i homilia (Mk 1, 1-8): ks. Krzysztof Stefański

Ewangelia i homilia (Mk 1, 1-8): ks. Krzysztof Stefański

2014 rok

Nagranie: Łukasz Wojtyniak

Ewangelia i homilia (Mk 1, 1-8): ks. Proboszcz Tomasz Szukalski