Krąg biblijny

We wrześniu udostępniona zostanie nowa odsłona działalności Kręgu biblijnego.